ÆESTOLT™ visjonen

Heie hverandre frem. Gi, uten å forvente noe tilbake.

ÆESTOLT™ visjonen

Heie hverandre frem. Gi, uten å forvente noe tilbake.

Ifølge Folkehelseinstituttet har antallet diagnostiserte psykiske lidelser blant jenter mellom 15–20 år økt med 40 prosent. Unge legges inn på sykehus med stress-symptomer. En økning på 400 prosent.

Barn og unge: Økende krav og press

Økende kroppspress. Barn og unge med dårlig selvbilde. Undersøkelse etter undersøkelse forteller stadig at unge, særlig jenter, er mer ensomme og deprimerte. 

 • En overhyppighet av depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser hos jenter. 
 • Gutter med utviklingsforstyrrelser, ADHD, Tourettes syndrom og atferdsforstyrrelser. 
 • Befolkningsundersøkelser indikerer også en økt belastning av psykiatriske symptomer hos tenåringsjenter. 

Voksne: Jobben gjør deg syk 

Økende stressnivå i arbeidslivet. Økende antall som sliter psykisk. Det er færre stiller opp på dugnad. Et ‘kaldere samfunn’.

 • Mer press og stress på jobben.
 • Betydelig økning i henvendelser om psykisk helse og mistrivsel på arbeidsplassen. 
 • Uavklarte forventinger, omstruktureringer, usikkerhet rundt arbeidsoppgaver, grupperinger og mobbing gjør stadig flere voksne syke. 

– Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn.

Afrikansk ordtak

Mer grådighet og egoisme

Færre stiller opp på dugnad. Vi får et ‘kaldere’ samfunn. ÆESTOLT™ drømmer om at vi sammen kan skape et bedre samfunn / steder å vokse opp – og leve i.

ÆESTOLT™ sine to sider

 1. FOR DEG | Vær stolt av deg selv og ha tro på den du er. En svar / motgift mot janteloven; «Du skal helst ikke tro du er noe!» – eller «flink pike-syndromet».
 2. FOR ANDRE | Være stolt av hverandre og støtt opp om de rundt deg. Gi hverandre gode komplimenter og peke på hverandres beste sider. Jo flere vi er – jo bedre blir verden rundt oss.   

ÆESTOLT postulatene

For deg:
• Vær stolt av deg selv
• Prøv optimisme
• Tenk positivt
• Det er ‘lov’ å gjøre feil
• Vær ærlig 

DU > for andre:
• Hjelp andre  
• Gi, uten å forvente tilbake
• Vær raus
• Bry deg
• Heie andre frem

ÆESTOLT verdigrunnlag

Fokus:
• Anerkjennelse
• Omsorg
• Respekt 

Arbeidsmetoder:
• Oppmuntring
• Vis tillit  
• Ha det gøy

ÆESTOLT, et uendelig spill

I de fleste organisasjoner og virksomheter er det krav om å vinne og bli best. Man er programmert / besatt av å vinne. Men hvordan vinne et spill som aldri slutter? 

Det finnes ingen virksomhet som vinner.

ADVARSEL:  Å tvinge på et ‘endelig-spill, tankegang eller kultur inn i et uendelig spill er katastrofalt.

Fotball eller sjakk er et «ENDELIG spill», med faste regler og klare endepunkter. Når kampen er over – er det en taper og en vinner. MEN; En organisasjon (som Melhus Fotball) vil alltid være et «UENDELIG spill».

ENDELIG 

 • Selskapets kvartalsvise inntjening
 • Vinne en medalje
 • Klemme den siste krona i en forhandling
 • Å oppdra et lydig barn

UENDELIG 

 • Et selskaps omdømme
 • Bli så god som du kan bli 
 • Sørge for at kunden vil gjøre forretninger med deg igjen
 • Oppdra et nysgjerrig barn